PLAN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


WRZESIEŃ

11.09.2020

25.09.2020

30.09.2020

(w miarę potrzeb)

PAŹDZIERNIK

09.10.2020

23.10.2020

LISTOPAD

06.11.2020

20.11.2020

GRUDZIEŃ

04.12.2020

18.12.2020

(w miarę potrzeb)

STYCZEŃ

08.01.2021

22.01.2021

LUTY

05.02.2021

19.02.2021

MARZEC

05.03.2021

26.03.2021

KWIECIEŃ

02.04.2021

(w miarę potrzeb)

16.04.2021

30.04.2021

MAJ

07.05.2021

21.05.2021

CZERWIEC

04.06.2021

(w miarę potrzeb)

11.06.2021

25.06.2021

LIPIEC

02.07.2021

30.07.2021

SIERPIEŃ

20.08.2021

27.08.2021