Załącznik nr 2 do protokołu nr 1

z posiedzenia Rady Pedagogicznej

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie z dnia 01.09.2021 r.


PLAN POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W IŁAWIE, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁAWIE ROK 2022/2023WRZESIEŃ

02.09.2022

16.09.2022

30.09.2021 (w miarę potrzeb)

PAŹDZIERNIK

14.10.2022

28.10.2022

LISTOPAD

04.11.2022

18.11.2022

GRUDZIEŃ

02.12.2022

16.12.2022

29.12.2022 (w miarę potrzeb)

STYCZEŃ

13.01.2023

27.01.2023

LUTY

10.02.2023

24.02.2023

MARZEC

10.03.2023

24.03.2023

KWIECIEŃ

07.04.2023

21.04.2023

MAJ

05.05.2023

19.05.2023

CZERWIEC

02.06.2023

16.06.2023

LIPIEC

07.07.2023

28.07.2023

SIERPIEŃ

18.08.2023

25.08.2023

Ewentualne zmiany w harmonogramie posiedzeń Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie będą podawane Klientom przynajmniej z 1-tygodniowym wyprzedzeniem