Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

ważne informacje • Zgłoszenie dziecka/ ucznia, wnioski i podania Interesantów wpływają do sekretariatu/ punktu informacyjnego Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iławie, który znajduje się w budynku przy
  ul. Kopernika 8A, (Internat ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie),
  tel.:
  89 649 24 35, email: sekretariat@pcre.ilawa.pl, w godzinach:

      o PONIEDZIAŁEK: 07.15 - 17.00

   o WTOREK – PIĄTEK: 07.15 - 15.15.


 • Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, w sprawie skarg
  i wniosków przyjmuje Interesantów w:

   o WTOREK: 15.00 - 16.00

   o PIĄTEK: 12.00 - 14.00

   o w pozostałe dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.


 • Poradnia prowadzi działania statutowe skierowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców
  oraz nauczycieli od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

   o PONIEDZIAŁEK: 08.00 – 17.00

   o WTOREK: 08.00 – 17.00

   o ŚRODA: 08.00 – 17.00

   o CZWARTEK: 08.00 – 18.00

   o PIĄTEK: 08.00 – 14.00


 • Zapraszamy także do punktu diagnostyczno-konsultacyjnego w Suszu (w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu), ul. Piastowska 5, 14-240 Susz, tymczasowy nr tel.: 664 473 426,
  w godzinach:

   o PONIEDZIAŁEK: 12.00 – 16.00

   o WTOREK: 10.00 – 16.00

   o ŚRODA: 08.00 – 13.00

   o CZWARTEK: 08.00 – 12.30

   o PIĄTEK (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami pedagogicznymi punktu diagnostyczno – konsultacyjnego w Suszu).


 • W okresie zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, oraz ferii letnich praca sekretariatu oraz diagnoza i zajęcia w poradni realizowane są w godzinach 08.00 – 15.00.


 • Wszystkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją kancelaryjną oraz przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


 • Dopuszcza się modyfikacjęTygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych pracowników PPP w Iławie oraz Harmonogram pracy sekretariatu tak, by dostosować działania i realizację zadań przez placówkę do potrzeb
  i bezpieczeństwa klientów oraz specjalistów.