lp

Nazwisko
i imię nauczyciela

Kwalifikacje kierunkowe,

kwalifikacje dodatkowe, specjalistyczne

Godziny pracy dydaktycznej,

kontakt do nauczyciela

1

Iwasiów Marzena

P.O. DYREKTOR

Nauczyciel pedagog (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Studia podyplomowe: w zakresie pomocy psychologicznej, Surdotyflopedagogiki,

Kurs Kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna

Wtorek: 12.00 – 14.00

Czwartek: 9.00 – 12.00

mi@pcre.ilawa.pl


  2

Białek Katarzyna

PUNKT DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY W SUSZU

Nauczyciel pedagog, logopeda (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Logopedia

Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

kb@pcre.ilawa.pl


  3

Cieszewska Joanna

PUNKT DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY W SUSZU

Nauczyciel psycholog (psychologia stosowna), psychoterapeuta behawioralno-poznawczy

Studia podyplomowe: w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.


Poniedziałek: 14.00 – 18.00

Wtorek: 10.00 – 14.00

Środa, Czwartek: 8.30 – 12.30

Piątek: 10.00 – 14.00

jc@pcre.ilawa.pl

  4

Bielawska Magdalena

Nauczyciel psycholog (psychologia społeczna). terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Studia podyplomowe: Edukacja i terapia dzieci
z zaburzeniami rozwoju, Studia podyplomowe zakresie psychologii klinicznej

Poniedziałek: 12.00 – 16.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 15.00 – 17.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mb@pcre.ilawa.pl

  5

Grossmann Mariusz

Nauczyciel psycholog

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mg@pcre.ilawa.pl


  6

Kowalewska Anna

Nauczyciel pedagog, doradca zawodowy, terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

ak@pcre.ilawa.pl

  7

Liskin Dorota

Nauczyciel pedagog (pedagogika ogólna)

Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe

Poniedziałek, Czwartek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

dl@pcre.ilawa.pl

  8

Lewandowska Kinga

Nauczyciel logopeda (wczesna pedagogika z logopedią)

Studia podyplomowe: Logopedia, Surdologopedia

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 13.00 – 17.00

Piątek: 10.00 – 14.00

kl@pcre.ilawa.pl

  9

Nierzwicka Małgorzata

Nauczyciel psycholog (specjalność kliniczna), psychoterapeuta rodzinny

Studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania Kurs psychoterapii- podejście systemowo- psychodynamiczne - psychoterapia zintegrowana

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00 (ostatni wtorek miesiąca 14.00 – 18.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mn@pcre.ilawa.pl

  10

Podwalska Aleksandra

Nauczyciel psycholog

Studia podyplomowe: Surdotyflopedagogika,

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 14.00 – 18.00

Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

ap@pcre.ilawa.pl

  11

Rynkowska-Gabriel
Magdalena

Nauczyciel pedagog, logopeda

Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe Oligofrenopedagogika,

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mrg@pcre.ilawa.pl

  12

Surdykowska Edyta

Nauczyciel psycholog

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek, Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 12.00 – 16.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mi@pcre.ilawa.pl

  13

Tasarz Eliza

Nauczyciel psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach)

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 8.00 – 12.00

Środa: 12.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 12.00

et@pcre.ilawa.pl

  14

Woźniak Ewelina

Nauczyciel psycholog,

Specjalista z zakresu socjoterapii i treningu interpersonalnego


Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa: 13.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

ew@pcre.ilawa.pl

  15

Walczak Aleksandra

Nauczyciel pedagog, logopeda (pedagogika ogólna)

Studia podyplomowe: Logopedia,

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Poniedziałek: 13.00 – 17.00

Wtorek: 12.00 – 16.00

Środa, Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 0 – 14.00

aw@pcre.ilawa.pl


  16

Wydra Mariola

Nauczyciel pedagog, logopeda

Studia podyplomowe Logopedia, Diagnoza i terapia pedagogiczna

Stosowana analiza zachowania

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 14.00 – 18.00

Środa: 12.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 10.00 – 14.00

mw@pcre.ilawa.plW okresie zimowej przerwy świątecznej, ferii zimowych, oraz ferii letnich zajęcia realizowane są w godzinach 8.00 - 15.00 Z uwagi na stan epidemii w kraju i konieczność przestrzegania procedur oraz wytycznych GIS, MZ, MEN, w oparciu o wprowadzaną Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 możliwa jest modyfikacja tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych pracowników PPP w Iławie tak, by dostosować działania i realizację zadań przez placówkę do potrzeb i bezpieczeństwa klientów oraz specjalistów