W ramach swoich zadań i kompetencji

  DORADCA ZAWODOWY:


 • prowadzi indywidualne badania w zakresie predyspozycji zawodowych uczniów
  z powiatu iławskiego,

 • prowadzi indywidualne porady i konsultacje dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi szkół podstawowych (klasy VII – VIII) w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu – Poznaj swoje zasoby. Świadomie wybierz przyszłość”,

 • prowadzi indywidualne porady i konsultacje dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu – Poznaj swoje zasoby. Świadomie wybierz przyszłość”,

 • realizuje grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych: Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 • prowadzi konsultacje, porady dla rodziców i nauczycieli w celu wspierania młodzieży
  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu:
  Porady, konsultacje – doradztwo edukacyjno – zawodowe. Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód?

 • prowadzi wykłady, prelekcje i działalność informacyjną dla rodziców uczniów w ramach spotkań z rodzicami: Rola rodzica we wspieraniu dziecka w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno zawodowej – zajęcia aktywizujące rodziców do wspierania dziecka w wyborze szkoły/ zawodu,

 • realizuje indywidualne porady lub grupową działalność informacyjną dla rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,

 • prowadzi grupę wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych oraz dla nauczycieli/ pedagogów realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.Inne inicjatywy organizowane w celu propagowania idei

DORADZTWA ZAWODOWEGO:


 • konkurs zawodoznawczy: Talenty rozwijamy w rodzinie,

 • konferencje, warsztaty szkolenia dla szkolnych doradców zawodowych oraz dla nauczycieli/ pedagogów realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

 • wycieczki zawodoznawcze z doradcą metodycznym ODN Elblągu,

 • giełdę zawodów i praktyk,

 • targi edukacyjne.