Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie,
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie


Oferta zajęć na rok szkolny 2021 – 2022Oferta Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej na rok 2021-2022 do pobrania


Wniosek zgłoszeniowy do pobrania


UWAGA: inne działania, tematyka zgodna z potrzebami przeszkoli/ szkół/ placówek, bibliotek szkolnych

KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAWARTE W PREZENTOWANEJ OFERCIE, a dotyczą:

  • organizowania i prowadzenia wspomagania: szkół i placówek bibliotek szkolnych, w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej

  • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

  • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,

REALIZOWANE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z DYREKTOREM PORADNI.