lp

Nazwisko
i imię
nauczyciela

Kwalifikacje kierunkowe,

kwalifikacje dodatkowe, specjalistyczne

Godziny dydaktycznej pracy,

kontakt do nauczyciela

    1

Florkiewicz
Aniela

nauczyciel bibliotekarz (bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna)

studia podyplomowe w zakresie informatyki

Poniedziałek – Wtorek: 9.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 15.00

Czwartek – Piątek: 10.00 – 17.00

biblioteka.pedagogiczn@o2.pl

    2

Klukowska
Danuta

nauczyciel bibliotekarz (bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną)

Poniedziałek – Wtorek: 10.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 15.00

Czwartek – Piątek: 9.00 –16.00

biblioteka.pedagogiczn@o2.pl

    3

Błądek
Magdalena


nauczyciel bibliotekarz (informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)

Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00.

biblioteka.pedagogiczn@o2.pl