Pracownicy Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej


Renata Motylińska - dyrektor


Magdalena Błądek

Aniela Florkiewicz

Danuta Klukowska