Propozycje PCRE - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Iławie


na rok szkolny 2018 - 2019


dotyczące zajęć prowadzonych na terenie placówek oświatowych powiatu oraz na terenie Poradni, dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli


Tel./fax. 089-649-24-35  089-649-27-66

e-mail:sekretariat@pcre.ilawa.pl


DO POBRANIA